Umiarkowany optymizm spółek giełdowych związany z COVID-19

Umiarkowany optymizm na rynku giełdowym Badania wskazują, że spółki WIG30 jako priorytet traktują „wzrost przychodów i wyniku netto względem 2020 r. „. W kwestii zatrudnienia ankietowani nie zamierzają znacząco zmieniać liczby pracowników. Gdyby zakładały gospodarczy boom, odpowiedź zapewne byłaby inna – szczególnie, że w 2020 r. część ankietowanych firm zatrudnienie zredukowała. W WIG30 znajdziemy spółki z różnych branż – na...

Dynamiczny rozwój zielonych sektorów gospodarczych

Prognozuje się, że w najbliższych latach zielony handel będzie miał jeszcze większe znaczenie niż dotychczas. Wszystko związane jest z inwestycjom w transformację niskoemisyjną w ramach odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Zielona gospodarka to taka, która jest ukierunkowana na lepszą jakość życia, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zagrożeń dla środowiska. Podmiotami dominującymi w handlu zielonymi produktami są największe gospodarki świata....

20 lat działalności PARP !

Grupą docelową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest sektor MŚP. Według Agencji to właśnie MŚP są lokomotywą gospodarki i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju konkretnych branż. Jednocześnie te firmy w porównaniu z dużymi podmiotami mają mniej wyspecjalizowane zasoby kadrowe i trudniejszy dostęp do kapitału. PARP przygotowała dla nich ofertę wielu programów i konkursów, które pozwalają zdobyć firmom środki na rozwój. Polska...

Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki podatkowe od 2021 roku

Znowelizowane przepisy, które wejdą w życie z początkiem 2021 roku, definiują spółkę nieruchomościową, jako podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50 proc. aktywów. Taka spółka będzie zobowiązana do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego przedstawić informację o tym, kto posiada...

Wydawnictwo „Made in Poland” 2020 Edition

Publikacja została opracowana przez Forum Ekonomiczne we współpracy z PARP jak również z instytucjami takimi jak Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, SGH Warsaw School of Economics, KUKE, Polish Investment and Trade Agency. Celem publikacji jest promocja polskich firm na arenie międzynarodowej, analiza danych dotyczących polskiego handlu zagranicznego, jak również prezentacja wiodących branż eksportowych oraz doświadczeń rodzimych liderów. Serdecznie zapraszamy do lektury....