Zbigniew Szydłowski, korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego, postanowił wykorzystać kilkadziesiąt lat swojej pracy, zdobytą wiedzę, pozycję, autorytet  oraz liczne kontakty, aby pomagać innymi. Osiągnięcie sukcesu to splot różnych okoliczności: solidne, oparte na mocnych fundamentach przygotowanie zawodowe, ciężka praca, konsekwencja w działaniu, ale również trochę szczęścia. Na każdy sukces trzeba umieć zapracować. W osiągnięciu sukcesu pomógł mu sport, czyli szacunek dla przeciwnika, cierpliwość, pokora, ale również walka do końca. To wszystko postanowił wykorzystać, aby służyć radą i  doświadczeniem w kojarzeniu partnerów biznesowych.

Działalność biznesowa to  z jednej strony poszukiwanie ciekawych ludzi, którzy posiadają kapitał, ale nie wiedzą, jak go spożytkować. Z drugiej zaś strony znajdowanie tych, którzy mają świetne pomysły, ale nie wiedzą, jak je zrealizować albo po prostu nie posiadają środków na ich wdrożenie w życie.

Moja firma pomoże w zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć biznesowych.

Zajmujemy się też weryfikacją dokumentów i przeprowadzamy due diligence prawny i w razie potrzeby również finansowy.