Zbigniew Szydłowski

e-mail: zbigniew.szydlowski@businessadviser.eu

  • Doradca biznesowy
  • Doradca Restrukturyzacyjny
  • Radca Prawny

 

 

 

 

 

 

Doradca biznesowy

( ponad 23 lata doświadczenia zawodowego)
Od 1997 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie:

- prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

- pozostałego  pośrednictwa pieniężnego

- działalności  prawniczej

- doradztwa restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca, wspólnik , udziałowiec wielu spółek i podmiotów gospodarczych, członek organów samorządowych, zarządzających i nadzoru, doradca i konsultant.
Specjalność to kojarzenie partnerów biznesowych, tworzenie spółek , podmiotów gospodarczych, przejęcia, fuzje, pośrednictwo w zakresie sprzedaży/kupna nieruchomości  i ruchomości.
Właściciel Business Adviser prowadzi działalność na podstawie jasnych, prostych zasad opartych na porozumieniu dwóch stron.

Świadczy usługi w języku angielskim i niemieckim.

Zainteresowania: sport, myślistwo, historia, dobra książka.

 

Radca Prawny

- (ponad 23 lat doświadczenia zawodowego)

- Tytuł magistra prawa uzyskał w 1991 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską w 1997 roku z wynikiem celującym. Od samego początku czynnie uczestniczy w pracach organów samorządowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Pełnił funkcję członka Rady OIRP w Łodzi, będąc jednocześnie członkiem Zespołu Wizytatorów. Pełnił również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Za pracę na rzecz samorządu otrzymał nagrody, wyróżnienia i odznaczenia w tym, min. złotą odznakę za zasługi dla samorządu radcowskiego.

- Jeszcze przed uzyskaniem tytułu radcy prawnego pracował zawodowo m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu , Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. czy Kredyt Banku S.A.
- Pracę zawodową radcy prawnego rozpoczął od prywatnej praktyki w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. Następnie w 2005 roku utworzył wraz z żoną (radcą prawnym) spółkę cywilną i w tej foKancelarii Radców Prawnych Joanna i Zbigniew Szydłowscy s.c. zmiana Szydłowscy i Partnerzy (Warszawa, Łódź, Sieradz) świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

 

 

 

- W latach 1990 – 1992 przebywał w Londynie ucząc się w London Study Centre.

- Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie handlowym i gospodarczym, w szczególności w prawie spółek, prawie bankowym, prawie spółdzielczym, prawie naprawczym i upadłościowym, postępowaniach restrukturyzacyjnych, prawie podatkowym, windykacji należności, a także prawie cywilnym czy prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.

Doradca Restrukturyzacyjny

- syndyk, nadzorca sądowy, likwidator

- ponad 28 lat doświadczenia zawodowego

Zawodowo od 1992 roku trudni się także przeprowadzaniem postępowań naprawczych, układowych, upadłościowych, likwidacyjnych, a także szeroko pojętą restrukturyzacją posiadając stosowne uprawnienia nadzorcy sądowego, likwidatora, syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego. Przeprowadził dotychczas  kilkadziesiąt postępowań układowych i upadłościowych. Posiada bogatą praktykę i doświadczenie w tym zakresie.

W osiągnięciu sukcesu pomogła mi moja rodzina, rodzice, żona i troje dzieci.

"Znaleźć się w tak zacnym gronie „Osobowości Rzeczypospolitej„ to nie tylko wyróżnienie ale dowód na to, że udało się w życiu zrobić coś pożytecznego dla innych."- mec. Zbigniew Szydłowski