Zbigniew Szydłowski

e-mail: zbigniew.szydlowski@businessadviser.eu

Doradca biznesowy

Doradca Restrukturyzacyjny

Radca Prawny

 

Członek Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków

 

Doradca biznesowy

( ponad 15 lat doświadczenia zawodowego)

Od 2003 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie:

•  prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

•  wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

•  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

•  pozostałego  pośrednictwa pieniężnego

•  działalności  prawniczej

•  doradztwa restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca, wspólnik , udziałowiec wielu spółek i podmiotów gospodarczych, członek organów samorządowych, zarządzających i nadzoru, doradca i konsultant.
Specjalność to kojarzenie partnerów biznesowych, tworzenie spółek , podmiotów gospodarczych, przejęcia, fuzje, pośrednictwo w zakresie sprzedaży/kupna nieruchomości  i ruchomości.
Właściciel Business Adviser prowadzi działalność na podstawie jasnych, prostych zasad opartych na porozumieniu dwóch stron.

Świadczy usługi w języku angielskim i niemieckim.

Zainteresowania: sport, myślistwo, historia, dobra książka.


Zbigniew Szydłowski - Pełnomocnik Zarządu
NetBid  Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 76, PL-04-501 Warszawa
Tel.: (+48) 22 636 02 70 , Fax: (+48) 22 636 02 71 ,GSM: (+48) 607 079 814 , www.netbid.com

Dom aukcyjny NetBid Industrie-Auktionen AG oraz Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG, który  dokonuje sprzedaży maszyn i urządzeń w formie aukcji online, na żywo lub też w formie sprzedaży z wolnej ręki.

NetBid Industrie-Auktionen AG: Amtsgericht Hamburg HRB 72273; Vorstand: Clemens Fritzen, Timm Langenfeld; Aufsichtsrat: Dr. Torsten Angermann (Vorsitz),Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co.KG:Amtsgericht Hamburg HRA 79045; PhG: ALN Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: Clemens Fritzen, Timm Langenfeld

 

Zbigniew Szydłowski - Pełnomocnik Zarządu

IDEA TECHNIK SPÓŁKA Z O.O., ul. Zakładników 15a 98 – 200 Sieradz


Radca Prawny

(ponad 20 lat doświadczenia zawodowego)

Tytuł magistra prawa uzyskał w 1991 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską w 1997 roku z wynikiem celującym. Od samego początku czynnie uczestniczy w pracach organów samorządowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Pełnił funkcję członka Rady OIRP w Łodzi, będąc jednocześnie członkiem Zespołu Wizytatorów. Pełnił również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Za pracę na rzecz samorządu otrzymał nagrody, wyróżnienia i odznaczenia w tym, min. złotą odznakę za zasługi dla samorządu radcowskiego.

Jeszcze przed uzyskaniem tytułu radcy prawnego pracował zawodowo m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu , Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. czy Kredyt Banku S.A.
Pracę zawodową radcy prawnego rozpoczął od prywatnej praktyki w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. Następnie w 2005 roku utworzył wraz z żoną (radcą prawnym) spółkę cywilną i w tej formie - Kancelarii Radców Prawnych Joanna i Zbigniew Szydłowscy s.c. w Sieradzu świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W latach 1990 – 1992 przebywał w Londynie ucząc się w London Study Centre.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie handlowym i gospodarczym, w szczególności w prawie spółek, prawie bankowym, prawie spółdzielczym, prawie naprawczym i upadłościowym, postępowaniach restrukturyzacyjnych, prawie podatkowym, windykacji należności, a także prawie cywilnym czy prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.

Doradca Restrukturyzacyjny

syndyk, nadzorca sądowy, likwidator

(ponad 26 lat doświadczenia zawodowego)

Zawodowo od 1992 roku trudni się także przeprowadzaniem postępowań naprawczych, układowych, upadłościowych, likwidacyjnych, a także szeroko pojętą restrukturyzacją posiadając stosowne uprawnienia nadzorcy sądowego, likwidatora, syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego. Przeprowadził dotychczas  kilkadziesiąt postępowań układowych i upadłościowych. Posiada bogatą praktykę i doświadczenie w tym zakresie.

W osiągnięciu sukcesu pomogła mi moja rodzina, rodzice, żona i troje dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu w telewizji NTL