Zbigniew Szydłowski – Doradca biznesowy, Radca Prawny , Doradca Restrukturyzacyjny.

Właściciel firmy Business Adviser, doświadczony praktyk, prowadzący działalność w oparciu o zasady ludzkiej uczciwości, praktyki dobrego kupca i transparentności. Przedsiębiorca, wspólnik , udziałowiec wielu spółek i podmiotów gospodarczych, członek organów samorządowych, zarządzających i nadzoru. Doradca i konsultant.