Zbigniew Szydłowski – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk, nadzorca sądowy, likwidator.
Specjalista i praktyk o bogatym doświadczeniu z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek.

Restrukturyzacja

Upadłość likwidacyjna

Upadłość konsumencka

  Procedura realnie pozwalająca na rozwiązanie problemów nadmiernie zadłużonych osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej

  Określenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości

  Możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie

  Względy słuszności i humanitarne jako koło ratunkowe dla dłużnika

  Przesłanki do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty

  Zobowiązania niepodlegające umorzeniu w toku upadłości konsumenckiej

  Wniosek o ustalenie planu spłaty (jak efektywnie uzasadnić wnioskowaną kwotę planu spłaty)

  Doradztwo, konsultacja, reprezentowanie klientów