Zbigniew Szydłowski – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk, nadzorca sądowy, likwidator.
Specjalista i praktyk o bogatym doświadczeniu z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek.

Uproszczona restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Pre-Pack

Upadłość likwidacyjna

Upadłość konsumencka

  • Procedura realnie pozwalająca na rozwiązanie problemów nadmiernie zadłużonych osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Określenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  • Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie
  • Względy słuszności i humanitarne jako koło ratunkowe dla dłużnika
  • Przesłanki do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty
  • Zobowiązania niepodlegające umorzeniu w toku upadłości konsumenckiej
  • Wniosek o ustalenie planu spłaty (jak efektywnie uzasadnić wnioskowaną kwotę planu spłaty)
  • Doradztwo, konsultacja, reprezentowanie klientów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu dotyczącego Restrukturyzacji Firm.